Ekhult vårdboende

Fakta

Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
Geografiskt område:  Ljungsbro
Utförare:  Attendo

Beskrivning

Det finns 20 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Det finns även 20 platser på växelvård/korttidsvård.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ljung Ekhult 1a
Postadress: Ekhult vårdboende
Ljung Ekhult 1
590 75 Ljungsbro
Telefon: 013-666 20, 013-666 22
E-post: madeleine.atsou@attendo.se
Webbplats: http://www.attendo.se/Ekhult-v%C3%A5rdboende