Ekhult vårdboende

Fakta

Ekhults sjukhem
 • Boendeform:  Vårdbostad för personer med demenssjukdom
 • Geografiskt område:  Ljungsbro
 • Utförare:  Attendo

Beskrivning

Det finns 20 platser på särskilt boende i vårdbostad för personer med demenssjukdom. Det finns även 20 platser på växelvård/korttidsvård.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Ljung Ekhult 1a
 • Postadress: Ekhult vårdboende
  Ljung Ekhult 1
  590 75 Ljungsbro
 • Telefon: 013-666 20, 013-666 22
 • E-post: Carlijn.truijen@attendo.se

Kvalitetsundersökningar