Gammelgårdens vårdboende

Fakta

Gammelgården
 • Boendeform:  Vårdbostad
 • Geografiskt område:  Vikingstad
 • Utförare:  Norlandia

Beskrivning

Gammelgårdens vårdboende har 26 platser på särskilt boende i vårdbostad. 

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Barrskogsvägen 16a
 • Postadress: Gammelgården vårdboende
  Barrskogsvägen 16
  590 49 Vikingstad
 • Telefon: 013-26 37 00
 • E-post: sabine.bodell@norlandia.com

Kvalitetsundersökningar