Blästadsskolan

Fakta

Blästadsskolan
 • Område/stadsdel :  Ekholmen
 • Utförare :  Kommunal
 • Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 325
  Årskurs 1: 39
  Årskurs 2: 54
  Årskurs 3: 40
  Årskurs 4: 48
  Årskurs 5: 38
  Årskurs 6: 61
  Årskurs F: 45

Beskrivning


Skolan består av förskoleklasser, grundskola, hörselklasser, grundsärskola och fritidshem. Skolan har cirka 400 elever i åldrarna 6-12 år.

Skolgården gränsar till fin natur och skogsområden samt flera stora gräsplaner.

Blästadsskolan ska vara en skola som ger trygghet och goda kunskaper. Skolans grundläggande arbete riktar sig mot att alla ska ta ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår miljö.

Alla som arbetar på Blästadsskolan ska visa generositet och hänsyn för att främja god gemenskap och gott samarbete.

Med hjälp av en kompetent och engagerad personalgrupp ska eleverna på Blästadsskolan ges möjlighet:

- Att aktivt ta del i lärandet

- Att utveckla sina egna förmågor

- Att ges möjligheten till en helhetssyn på tillvaron

- Att få känna glädje i skolarbetet i en trygg och lugn miljö


Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme

76,3
Värdegrund

80,1
Utveckling och lärande

76,6
Elevinflytande

71,2
Lokaler och mat

64,0
Öppen fritidsverksamhet

88,3
Fritid

84,1
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme

82,2
Värdegrund

88,6
Utveckling och lärande

85,1
Elevinflytande

67,3
Lokaler och mat

81,9
Fritidshem

87,3