Askeby skola

Fakta

Askeby skola
 • Område/stadsdel :  Askeby
 • Utförare :  Kommunal
 • Årskurs :  F, 1, 2, 3, 4, 5, 6
 • Antal elever: 188
  Årskurs 1: 21
  Årskurs 2: 24
  Årskurs 3: 20
  Årskurs 4: 34
  Årskurs 5: 42
  Årskurs 6: 27
  Årskurs F: 20

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Grundskola, årskurs 4-6 2016
Helhetsomdöme

75,5
Värdegrund

80,9
Utveckling och lärande

74,0
Elevinflytande

70,8
Lokaler och mat

73,0
Öppen fritidsverksamhet

89,7
Fritid

89,0
Grundskola, årskurs 2-3 2016
Helhetsomdöme

86,6
Värdegrund

88,5
Utveckling och lärande

88,0
Elevinflytande

81,2
Lokaler och mat

84,4
Fritidshem

87,3