Björkö Fria Gymnasium

Fakta

Björkö Fria Gymnasium
  • Program:  Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet
  • Utförare:  Fristående
  • Antal elever oktober 2016: 161

Beskrivning

Björkö Fria Gymnasium är en skola för dig som vill ha både teoretiska och estetiska ämnen. Båda hjärnhalvorna aktiveras och tränas. Mångsidighet, helhetssyn och kreativt tänkande är värdefulla förmågor som du utvecklar här och som eftrerfrågas alltmer i samhället. Vi arbetar med inspiration från waldorfpedagogiken och erbjuder som enda skola i Linköping naturvetenskapligt program med estetiska ämnen.Vår pedagogik genomsyrar alla våra program.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Gymnasieskola 2017
Övergripande

67,6
Lärare och bedömning

73,2
Undervisning

63,3
Bemötande/Likabehandling

78,0
Elevhälsa/Trygghet

78,2
Elevkår/Elevråd/Elevforum

58,6
Övrigt

63,4