Hagströmska Gymnasiet

Fakta

Hagströmska Gymnasiet
  • Program:  Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordons- och transportprogrammet
  • Utförare:  Fristående
  • Antal elever oktober 2016: 86

Beskrivning

Hagströmska gymnasiet är en av Linköpings minsta friskolor. Det gör att våra elever och utbildningar får extra stort utrymme att utvecklas. Vi har Byggprogrammet med inriktning anläggnings maskinförare samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning mot transport. Här får du en verklighetsförankrad utbildning som ger en bra grund för framtiden. Du möter kunniga och erfarna lärare från branschen som säkerställer en utbildning med hög nivå. Vi utgår från ett projektorienterat lärande som är ämnesövergripande. Det innebär att vi drar nytta av varandras kunskaper genom att väva samman yrkeskurser med kurser i kärnämnena. Våra utbildningar fokuserar på individen vilket gör att man har möjlighet att påverka arbetsformerna och hur man vill redovisa kunskaperna - allt i samråd med våra lärare naturligtvis. På Hagströmska gymnasiet är det eleverna och utbildningarna som är i centrum.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Gamla Tanneforsvägen 17A
  • Postadress: Gamla Tanneforsvägen 17 A
    582 78 LINKÖPING
  • Telefon: 013-13 60 43
  • E-post: linkoping@hagstromska.see

Kvalitetsundersökningar