Anders Ljungstedts Gymnasium

Fakta

Anders Ljungstedts Gymnasium
 • Program:  Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal elever oktober 2016: 1082

Beskrivning

Anders Ljungstedts Gymnasium är en yrkesskola där praktiskt arbete, arbetsplatsförlagt lärande och teoretiska kurser ingår i din utbildning. Under dina studier bygger du upp en branschkunskap som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden. Du har även möjlighet att läsa kurser som leder till grundläggande behörighet för vidare studier.

Anders Ljungstedts Gymnasium – en värld av möjligheter

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1
 • Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 76 00
 • E-post: alg@linkoping.se
 • Webbplats: Anders Ljungstedts Gymnasium (http://www.linkoping.se/alg) 
 • Enhetschef: Egidius Huitema
 • Telefon:
  072-595 75 21
 • Rektor: Lilian Johansson
 • Telefon:
  013-20 75 86
 • Rektor: Linda Tengel
 • Telefon:
  013-20 59 28
 • Rektor: Madelene Arvendal
 • Telefon:
  013-26 32 96
 • Rektor: Mårten Larsson
 • Telefon:
  013-20 75 39
 • Rektor: Åsa Wennergren
 • Telefon:
  013-20 75 74

Kvalitetsundersökningar

Gymnasieskola 2017
Övergripande

71,7
Lärare och bedömning

74,1
Undervisning

70,0
Bemötande/Likabehandling

67,2
Elevhälsa/Trygghet

74,3
Elevkår/Elevråd/Elevforum

56,0
Övrigt

67,0