Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1

Fakta

Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1
  • Område/stadsdel:  Askeby
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 34
  • Avdelningar: Röd, Grön, Blå

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Andreas Lindbloms Väg 1
  • Postadress: Förskolan Andreas Lindbloms Väg 1
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 52 46
  • E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

83,1
Lärande och utveckling

81,3
Trygghet och trivsel

86,1