Förskolan Knektgatan 3

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 72
Avdelningar: Blå, Grön, Gul, Röd

Beskrivning

Förskolan ligger i ett bostadsområde med goda bussförbindelser nära Garnisonsområdet och Berga centrum. I omgivningen finns naturområden med vatten, ängar och skog som vi använder i vår pedagogiska verksamhet.


Förskolan består av fyra avdelningar med en gemensam lekhall som ger möjlighet till rörelse och gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna.
Vår utemiljö består av två gårdar som med sandlådor, lekställningar och gräsytor inspirerar till aktivitet och lustfylld lek.

Personalen är indelad i fyra arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare. Vi har en egen kokerska som lagar god och näringsrik mat till alla våra barn. Målet är att använda så mycket ekologiska och lokalproducerade ingredienser som möjligt. Området har ett gemensamt föräldraråd där föräldrar kan lämna förslag, diskutera och informera sig om förskolan.

Avdelningarnas namn, antal barn och telefonnummer hittar du till höger på sidan.

För att få en inblick i vår pedagogiska verksamhet klickar du på länken "Gå till hemsidan" i högra hörnet.

Välkommen att kontakta oss för att få mer information!

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Knektgatan 3
Postadress: Förskolan Knektgatan 3
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 88 83
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskknektgatan3
Förskolechef: Inger Collin
Telefon:
013-20 79 91