Förskolan Lianen

Fakta

Område/stadsdel:  Berga
Utförare:  Fristående
Antal barn: 72
Avdelningar: Hagen, Kullen, Stigen, Bäcken

Beskrivning

DEN GENOMTÄNKTA FÖRSKOLAN FRÅN HELHET TILL INDIVID

På förskolan Lianen sätts barns trygghet, nyfikenhet och lärande i fokus. Alla barn ska bli sedda, hörda och känna sig värdefulla.

Barnen ska få tillägna sig kunskaper och erfarenheter på ett roligt sätt.

Verksamheten bedrivs i anpassade och fräscha lokaler med en genomtänkt utemiljö.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ridderstads gata 11
Postadress: Ridderstads gata 11
587 35 LINKÖPING
Telefon: 072-583 00 01
E-post: hasse.gustavsson@norlandia.com
Webbplats: http://www.norlandiaforskolor.se
Förskolechef: Hans Gustafsson