Förskolan Lianen

Fakta

Förskolan Lianen
  • Område/stadsdel:  Berga
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 72
  • Avdelningar: Hagen, Kullen, Stigen, Bäcken

Beskrivning

DEN GENOMTÄNKTA FÖRSKOLAN FRÅN HELHET TILL INDIVID

På förskolan Lianen sätts barns trygghet, nyfikenhet och lärande i fokus. Alla barn ska bli sedda, hörda och känna sig värdefulla.

Barnen ska få tillägna sig kunskaper och erfarenheter på ett roligt sätt.

Verksamheten bedrivs i anpassade och fräscha lokaler med en genomtänkt utemiljö.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar