Förskolan Parentesen

Fakta

Område/stadsdel:  Johannelund
Utförare:  Fristående
Antal barn: 32
Avdelningar: Ekorren, Kotten

Beskrivning

Välkommen till förskolan Parantesen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekorrvägen 2A
Postadress: Ekorrvägen 2
587 23 LINKÖPING
Telefon: 013-14 16 03
E-post: parentesen@telia.com
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsk
Förskolechef: Annelie Robertsson
Telefon:
013-14 16 13

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

87,8
Lärande och utveckling

82,7
Trygghet och trivsel

96,3