Förskolan Parentesen

Fakta

Område/stadsdel:  Johannelund
Utförare:  Fristående
Antal barn: 34
Avdelningar: Ekorren, Kotten

Beskrivning

Välkommen till förskolan Parantesen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Ekorrvägen 2A
Postadress: Ekorrvägen 2
587 23 LINKÖPING
Telefon: 013-14 16 03
E-post: parentesen@telia.com
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsk
Förskolechef: Annelie Robertsson
Telefon:
013-14 16 13

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

81,6
Lärande och utveckling

74,5
Trygghet och trivsel

93,3