Förskolan Kyrkbacken Vårdnäs

Fakta

Förskolan Kyrkbacken Vårdnäs
  • Område/stadsdel:  Brokind
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 21
  • Avdelningar: Kyrkbacken

Beskrivning

En förskola med kristen profil som drivs av Vist Vårdnäs pastorat, Svenska kyrkan. Vi har plats för ca 20-22 barn i åldern 1-5 år.
Vi är den lilla enheten med en fantastisk utemiljö i ett naturskönt landskap.

Vi vill ge barnen en god omsorg med ett lustfyllt lärande.
Välkommen !

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Vårdnäs församlingshemmet 1
  • Postadress: Vårdnäs församlingshem
    590 41 RIMFORSA
  • Telefon: 013-414 14
  • E-post: maria.klingberg@svenskakyrkan.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

83,9
Lärande och utveckling

78,7
Trygghet och trivsel

92,7