Förskolan Föreningsgatan 53

Fakta

Förskolan Föreningsgatan 53
  • Område/stadsdel:  Ekkällan
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 25
  • Avdelningar: Lyckohagen

Beskrivning

Välkommen till förskolorna på T1, Linköpings kommun. Vi utformar och utvecklar verksamheten utifrån läroplanen med fokus på barns lärande. Några av de områden vi arbetar aktivt med är naturvetenskap, teknik, språk och matematik. Läs mer på våra hemsidor.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Föreningsgatan 53
  • Postadress: Förskolan Föreningsgatan 53
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-26 36 94
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar