Förskolan Grönhögsvägen 58

Fakta

Förskolan Grönhögsvägen 58
  • Område/stadsdel:  Ekängen
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 33
  • Avdelningar: Röd bas, Grön bas

Beskrivning

Välkommen till Förskolor Ekängen!
Oavsett ålder, intresse, färdigheter och behov är ditt barn alltid välkommet hos oss.

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är närvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.
Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.
Förskolor Ekängen - Vi gör skillnad!

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Grönhögsvägen 58
  • Postadress: Förskolan Grönhögsvägen 58
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-26 39 54
  • E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

72,5
Lärande och utveckling

67,8
Trygghet och trivsel

80,4