Förskolan Brigadgatan 18 Atlas

Fakta

Område/stadsdel:  Garnisonen
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 29
Avdelningar: Grupp Blå, Grupp Grön

Beskrivning

Välkommen till Internationella förskolan Atlas.
För oss på Atlas är det en självklarhet att våra barn kommer att ha hela världen som arbetsfält och livsmiljö.
Personalen förbereder barnen på bästa sätt att ta tillvara alla sina möjligheter.

Från fyra års ålder erbjuder vi engelska och spanska under lekfulla former.
Personalen är två- eller flerspråkig och har mångkulturell kompetens.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Brigadgatan 18
Postadress: Förskolan Brigadgatan 18
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 57 74
E-post: ostraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskbrigadgatan18
Förskolechef: Sara Engfelt
Telefon:
013-26 39 79

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

62,6
Lärande och utveckling

60,4
Trygghet och trivsel

66,3