Förskolan Askhagsvägen 10

Fakta

Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 51
Avdelningar: Jasminen, Kaprifolen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Askhagsvägen 10
Postadress: Förskolan Askhagsvägen 10
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 36
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskaskhagsvagen10
Förskolechef: Maria Trangius Griph
Telefon:
013-20 59 05

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

89,0
Lärande och utveckling

86,2
Trygghet och trivsel

93,5