Förskolan Nybrovägen 1, Harvestad

Fakta

Förskolan Nybrovägen 1, Harvestad
  • Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 80
  • Avdelningar: Blåbäret, Björnbäret, Hallonet, Smultronet

Beskrivning

Förskolan Nybrovägen 1 vid Harvestadsskolan öppnas preliminärt den 10 augusti 2015.
För mer information kontakta förskolechef Catharina Bladh 013-20 55 99.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Nybrovägen 1
  • Postadress: Förskolan Nybrovägen 1, Harvestad
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-29 48 52
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

83,1
Lärande och utveckling

80,0
Trygghet och trivsel

88,3