Förskolan Nybrovägen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Hackefors/Hjulsbro
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 80
Avdelningar: Blåbäret, Björnbäret, Hallonet, Smultronet

Beskrivning

Förskolan Nybrovägen 1 vid Harvestadsskolan öppnas preliminärt den 10 augusti 2015.
För mer information kontakta förskolechef Catharina Bladh 013-20 55 99.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Nybrovägen 1
Postadress: Förskolan Nybrovägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-29 48 52
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsknybrovagen1
Förskolechef: Catharina Bladh
Telefon:
013-20 55 99

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

77,6
Lärande och utveckling

74,6
Trygghet och trivsel

82,4