Förskolan Skäppan

Fakta

Förskolan Skäppan
  • Område/stadsdel:  Innerstaden
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 20
  • Avdelningar: Skäppan

Beskrivning

Mitt i centrum ligger Förskolan Skäppan. Med våra 20 platser är vi en av kommunens minsta förskolor, men vi har likväl ett eget tillagningskök med hemlagad, god och näringsrik kost.

Inomhus har vi ett stort lekrum som inbjuder till såväl samling som aktivitet, dessutom har vi flera mindre rum för olika sorts lek, inte minst vårt "skaparrum" är väl använt!

Utomhus har vi två inhägnade gårdar, dessutom försöker vi att på bästa sätt ta tillvara den omgivande mijön i form av skogspartier, lekparker, bibliotek mm!

Vår målsättning bygger på den kristna värdegrunden, vi ansluter oss till läroplan för förskola och följer kommunens riktlinjer.

Hemsida: www.fvbu.se

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Repslagaregatan 32B
  • Postadress: Repslagaregatan 32 B
    582 22 LINKÖPING
  • Telefon: 013-13 26 55
  • E-post: alexandra.eifrem@fvbu.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

91,4
Lärande och utveckling

89,6
Trygghet och trivsel

94,4