Förskolan Änglastämman

Fakta

Förskolan Änglastämman
  • Inriktning:  Musikpedagogik
  • Område/stadsdel:  Innerstaden
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 25
  • Avdelningar: Änglastämman

Beskrivning

Vår förskola har en musikprofil som genomsyrar verksamheten genom sång, rytmik, rörelse och olika musikupplevelser som stärker barnens lärande och utveckling.

Genom ett aktivt lärande utifrån barnens intresse och behov får barnen ta del av ett varierat innehåll inom olika lärområden. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska känna sig trygga och sedda.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

89,8
Lärande och utveckling

87,8
Trygghet och trivsel

93,3