Förskolan Djurgårdsgatan 25

Fakta

Förskolan Djurgårdsgatan 25
  • Område/stadsdel:  Innerstaden
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 26
  • Avdelningar: Djurgården

Beskrivning

På Förskolan Djurgården arbetar vi med att stimulera barnens utveckling genom att erbjuda lek, lärande och omsorg i åldersindelade grupper. Förskolan bedriver sedan flera år aktivt genusarbete, som syftar till att stärka såväl flickor som pojkar.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Djurgårdsgatan 25
  • Postadress: Förskolan Djurgårdsgatan 25
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 84 95
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

91,2
Lärande och utveckling

89,8
Trygghet och trivsel

93,5