Förskolan Ådalagatan 2/ 14

Fakta

Förskolan Ådalagatan 2/ 14
  • Område/stadsdel:  Innerstaden
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 50
  • Avdelningar: Diamanten, Pärlan, Smaragden

Beskrivning

Välkommen till förskolan Skattkistan, här finns 3 avdelningar.
Pärlan tel. 013-263651
Diamanten 013-263652
Guldklimpen 013-208795

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Ådalagatan 2B
  • Postadress: Förskolan Ådalagatan 2
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-26 36 51
  • E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

67,1
Lärande och utveckling

66,2
Trygghet och trivsel

68,6