Förskolan Skogslyckan

Fakta

Område/stadsdel:  Johannelund
Utförare:  Fristående
Antal barn: 64
Avdelningar: Granen, Björken, Eken

Beskrivning

Välkommen till Skogslyckans Förskola!
Vi erbjuder barnvänliga och stimulerande inne- och utemiljöer.
Våra kockar Robert och Inger tillagar och serverar alla måltider.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Skogslyckegatan 56B
Postadress: Skogslyckegatan 56B
587 27 LINKÖPING
Telefon: 072-583 00 51
E-post: lina.brage@norlandia.com
Webbplats: http://skogslyckan.norlandiaforskolor.se/
Förskolechef: Karolina Brage
Telefon:
072-233 06 30

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

85,9
Lärande och utveckling

85,1
Trygghet och trivsel

87,4