Förskolan Himlaliv

Fakta

Förskolan Himlaliv
  • Område/stadsdel:  Johannelund
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 36
  • Avdelningar: Solen, Molnet, Stjärnan

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Himlaliv. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 35 barn som tas om hand av 9 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad på tre avdelningar, de yngsta barnen på Stjärnan, mellanavdelningen heter Solen och de äldsta går på Molnet

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida:
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/himlaliv

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

91,5
Lärande och utveckling

90,1
Trygghet och trivsel

93,9