Förskolan Kvinnebyvägen 91

Fakta

Förskolan Kvinnebyvägen 91
  • Område/stadsdel:  Kvinneby
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 89
  • Avdelningar: Tussilagon, Blåsippan, Skogsstjärnan, Smörblomman, Solrosen, Vitsippan

Beskrivning

Välkommen till vår förskola med naturen runt hörnet!

Här får ditt barn möjlighet att vistas i mindre grupper med trygga erfarna pedagoger där lek glädje och nyfikenhet står i fokus. Barn och pedagoger har ett tätt samarbete med köket som är husets hjärta.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Kvinnebyvägen 91
  • Postadress: Förskolan Kvinnebyvägen 91
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 89 44
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

82,3
Lärande och utveckling

79,1
Trygghet och trivsel

87,7