Förskolan Kvinnebyvägen 91

Fakta

Område/stadsdel:  Kvinneby
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 95
Avdelningar: Tussilagon, Blåsippan, Skogsstjärnan, Smörblomman, Solrosen, Vitsippan

Beskrivning

Välkommen till vår förskola med naturen runt hörnet!

Här får ditt barn möjlighet att vistas i mindre grupper med trygga erfarna pedagoger där lek glädje och nyfikenhet står i fokus. Barn och pedagoger har ett tätt samarbete med köket som är husets hjärta.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kvinnebyvägen 91
Postadress: Förskolan Kvinnebyvägen 91
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 44
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkvinnebyvagen91
Förskolechef: Anja Mistrén
Telefon:
013-26 36 56

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

82,3
Lärande och utveckling

79,1
Trygghet och trivsel

87,7