Förskolan Kvinnebystigen 1

Fakta

Förskolan Kvinnebystigen 1
  • Område/stadsdel:  Kvinneby
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 74
  • Avdelningar: Regnbågen, Stjärnan, Solen, Månen

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Kvinnebystigen 1
  • Postadress: Förskolan Kvinnebystigen 1
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 89 45
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

89,9
Lärande och utveckling

88,1
Trygghet och trivsel

93,0