Förskolan Kvinnebystigen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Kvinneby
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 76
Avdelningar: Regnbågen, Stjärnan, Solen, Månen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Kvinnebystigen 1
Postadress: Förskolan Kvinnebystigen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 89 45
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkvinnebystigen1
Förskolechef: Anja Mistrén
Telefon:
013-26 36 56

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

89,9
Lärande och utveckling

88,1
Trygghet och trivsel

93,0