Förskolan Storskiftesgatan 50

Fakta

Område/stadsdel:  Lambohov
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 33
Avdelningar: Diamanten, Rubinen, Topasen

Beskrivning

Välkommen till Storskiftesgatans förskola

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Storskiftesgatan 50
Postadress: Förskolan Storskiftesgatan 50
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 59 42
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskstorskiftesgatan50
Förskolechef: Ann-Catrine Östberg
Telefon:
013-20 61 55

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

83,9
Lärande och utveckling

83,0
Trygghet och trivsel

85,3