Förskolan Mjärdevi kooperativ

Fakta

Förskolan Mjärdevi kooperativ
  • Område/stadsdel:  Lambohov
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 36
  • Avdelningar: Avd 2, Skogsdungen

Beskrivning

Våra ledord är föräldramedverkan och hög pedagogisk kompetens. Vi har en förskola med engagerade pedagoger, egen kokerska, ekologiskt tänkande, utomhuspedagogik och åldersintegrerade grupper.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar