Förskolan Norra Cloettavägen 40

Fakta

Förskolan Norra Cloettavägen 40
  • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 77
  • Avdelningar: Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 2

Beskrivning

Förskolan består av 2 avdelningar, Smulan (ca 13 barn) för 1-3 åringar och Kulan (ca 24 barn) för 3-5 åringar. Arbetslaget består av 4 förskollärare, 3 barnskötare och 1 assistent.

Vi har väl anpassade lokaler för en bra förskoleverksamhet, en stor härlig gård med mycket grönska och närhet till skog och andra grönområden. Vi lägger grunden för barns utveckling och lärande. Genom leken och i barnens vardag arbetar vi bl.a. med språkutveckling, matematik och socialt samspel.

Varmt välkomna att besöka oss.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Norra Cloettavägen 40
  • Postadress: Förskolan Norra Cloettavägen 40
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 68 43
  • E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

84,6
Lärande och utveckling

82,0
Trygghet och trivsel

88,9