Förskolan Norra Cloettavägen 40

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 79
Avdelningar: Grupp 1, Grupp 3, Grupp 4, Grupp 5, Grupp 2

Beskrivning

Förskolan består av 2 avdelningar, Smulan (ca 13 barn) för 1-3 åringar och Kulan (ca 24 barn) för 3-5 åringar. Arbetslaget består av 4 förskollärare, 3 barnskötare och 1 assistent.

Vi har väl anpassade lokaler för en bra förskoleverksamhet, en stor härlig gård med mycket grönska och närhet till skog och andra grönområden. Vi lägger grunden för barns utveckling och lärande. Genom leken och i barnens vardag arbetar vi bl.a. med språkutveckling, matematik och socialt samspel.

Varmt välkomna att besöka oss.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Norra Cloettavägen 40
Postadress: Förskolan Norra Cloettavägen 40
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 68 43
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsknorracloettavagen40
Förskolechef: Marita Skult
Telefon:
013-20 68 17

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

84,6
Lärande och utveckling

82,0
Trygghet och trivsel

88,9