Förskolan Knivingegatan 23

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 25
Avdelningar: Myrstacken

Beskrivning

Myrstackens förskola är en mindre förskola i Ljungsbro med hagmark och Göta kanal i sin omedelbara närhet. Personalen har omsorg om barnen och det lustfyllda lärandet i fokus.

Barngruppen organiseras i mindre grupperingar under en stor del av dagen för att ge barnen bästa möjligheterna att få bli lyssnade på, ges inflytande och ett lärande i meningsfulla sammanhang.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Knivingegatan 23
Postadress: Förskolan Knivingegatan 23
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 67 34
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskknivingegatan23
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

90,8
Lärande och utveckling

89,9
Trygghet och trivsel

92,3