Förskolan Maspelösa 7

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 23
Avdelningar: Östergården 1-5 år

Beskrivning

På vår förskola har vi barn mellan 1-5 år.
Här vill vi att barnen:

- uppmärksammas utifrån sina behov
- utvecklar sin förmåga att vilja lära sig saker och bli självständiga
- strävar efter att alla människor är lika mycket värda oavsett kultur mm

Vi vill också att barnen:
- stimulerar språket, talet och språkförståelsen
- blir medvetna om sin kroppsuppfattning samt ges möjlighet till rörelse
- utvecklar sin förmåga till medbestämmande.

Varmt välkommna till oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Maspelösa 7
Postadress: Förskolan Maspelösa 7
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-39 22 83
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskmaspelosa7
Förskolechef: Marita Skult
Telefon:
013-20 68 17

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

88,5
Lärande och utveckling

86,5
Trygghet och trivsel

91,9