Förskolan Myrsättersgatan 28

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 40
Avdelningar: Trollsländan, Draken

Beskrivning

Välkommen till Sagolundens förskola. Vi finns i ett trivsamt område med närhet till Göta kanal, skogsdungar och hagmarker. Härliga utemiljöer, som vi använder oss flitigt av.

Vi har barnen uppdelade på två avdelningar, en med yngre och en med äldre barn.
Förskolans lokaler är ljusa och gården är stor med ytor som inbjuder till varierande och stimulerande lek för barnen.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Myrsättersgatan 28
Postadress: Förskolan Myrsättersgatan 28
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 32 94
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskmyrsattersgatan28
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

85,1
Lärande och utveckling

81,3
Trygghet och trivsel

91,5