Förskolan Sportvägen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 60
Avdelningar: Rödluvan 1-3 år, Bamse 1-3 år, Nalle Puh 4-5 år

Beskrivning

Sprtvägens förskola ligger centralt i Ljungsbro med närhet till skog och natur. Vi har en stor och fin utegård som inbjuder till många aktiviteter.
På Sportvägens förskola finns det fyra avdelningar med barn 1-5 år.

Vi samverkar och har gemensamma mål för att främja barnens bästa.
Vår verksamhet ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Vi lägger stor vikt vid att lyssna på och se varje enskilt barn.
"Föräldrar uttrycker att de känner sig trygga under dagen då deras barn är på förskolan."

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Sportvägen 3
Postadress: Förskolan Sportvägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 37 93
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsksportvagen1
Förskolechef: Marita Skult
Telefon:
013-20 68 17

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

82,3
Lärande och utveckling

80,6
Trygghet och trivsel

85,1