Förskolan Källgårdsvägen 1

Fakta

Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 79
Avdelningar: Bojen, Ankaret, Ekan, Seglet, Kompassen

Beskrivning

Välkommen till Förskolan Källgårdsvägen 1 som ligger intill Vreta Kloster skola.
Förskolan planeras öppnas under april 2016 för mer information om den nya förskolan kontakta förskolechef Jeanette Hellström tl. 013-26 36 57

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Källgårdsvägen 1
Postadress: Förskolan Källgårdsvägen 1
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 76 01
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskkallgardsvagen1
Förskolechef: Jeanette Hellström
Telefon:
013-26 36 57

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

80,6
Lärande och utveckling

80,2
Trygghet och trivsel

81,4