Förskolan Källgårdsvägen 1

Fakta

Förskolan Källgårdsvägen 1
  • Område/stadsdel:  Ljungsbro/Vreta Kloster
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 77
  • Avdelningar: Bojen, Ankaret, Ekan, Seglet, Kompassen

Beskrivning

Välkommen till Förskolan Källgårdsvägen 1 som ligger intill Vreta Kloster skola.
Förskolan planeras öppnas under april 2016 för mer information om den nya förskolan kontakta förskolechef Jeanette Hellström tl. 013-26 36 57

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Källgårdsvägen 1
  • Postadress: Förskolan Källgårdsvägen 1
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 76 01
  • E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

80,6
Lärande och utveckling

80,2
Trygghet och trivsel

81,4