Förskolan Storgården 58

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 93
Avdelningar: Nallen, Stacken, Snäckan, Nyckelpigan, Grodan

Beskrivning

På förskolan Storgården 58 arbetar vi aktivt med barns språkutveckling,
barns lärande genom lek, barns rörelse och pedagogisk dokumentation.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Storgården 58
Postadress: Förskolan Storgården 58
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-26 34 92
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskstorgarden58
Förskolechef: Lena Nilsson
Telefon:
013-20 72 06