Förskolan Stiglötsgatan 33

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 84
Avdelningar: Ekan, Kanoten, Kryssaren, Skutan, Jollen

Beskrivning

På förskolan Stiglötsgatan 33 arbetar vi aktivt med barns språkutveckling, barns lärande genom lek, barns rörelse och pedagogisk dokumentation.

Avd; Ekan tel: 013-20 72 42
Jollen tel: 013-20 72 41
Kanoten tel: 013-26 34 03
Kryssaren tel: 013-26 34 02
Skutan tel: 013-26 34 01


Kontaktuppgifter

Besöksadress: Stiglötsgatan 33
Postadress: Förskolan Stiglötsgatan 33
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 72 42
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskstiglotsgatan33
Förskolechef: Lena Nilsson
Telefon:
013-20 72 06