Förskolan Rågången 15

Fakta

Område/stadsdel:  Skäggetorp
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 26
Avdelningar: Rågången

Beskrivning

På förskolan Rågången 15 arbetar vi aktivt med barns språkutveckling, barns lärande genom lek, barns rörelse och pedagogisk dokumentation.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Rågången 15
Postadress: Förskolan Rågången 15
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 72 48
E-post: norraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskragangen15
Förskolechef: Eva Westergren Karlsson
Telefon:
013-20 72 71

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

89,6
Lärande och utveckling

88,3
Trygghet och trivsel

91,9