Förskolan Pärlan (SKÄ)

Fakta

Förskolan Pärlan (SKÄ)
  • Område/stadsdel:  Skäggetorp
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 23
  • Avdelningar: Avd 1, Avd 2

Beskrivning

Välkommen till förskolan Pärlan i Skäggetorp. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 20 barn och fyra pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen delas in i mindre grupper.
Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att utveckla barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/parlan

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Skäggetorps Centrum 20A
  • Postadress: Skäggetorps centrum 20A
    580 09 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 51 08
  • E-post: pia.stromqvist@svenskakyrkan.se

Kvalitetsundersökningar