Förskolan Björnbärsvägen 67

Fakta

Förskolan Björnbärsvägen 67
  • Område/stadsdel:  Sturefors
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 96
  • Avdelningar: Norrgården, Sörgården, Mellangården, Junibacken

Beskrivning

Hej,
Förskolan Björnbärsvägen 67 kommer att stängas den 30 juni 2017 pga ombyggnation.
Barn och personal kommer att flytta till den nya på Bigarråvägen 3.
Mer info kan förskolechef Marie Sturehed lämna på tel: 013-206498

Kontaktuppgifter

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

81,4
Lärande och utveckling

79,8
Trygghet och trivsel

84,1