Förskolan Stureforsvägen 1

Fakta

Förskolan Stureforsvägen 1
  • Område/stadsdel:  Sturefors
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 46
  • Avdelningar: Humlegården, Snickargården

Beskrivning

Välkommen!
Vår vision
"En förskola för alla där kunskap och människor växer"
"Engagemang- Kompetens-Arbetsglädje"

Vi arbetar aktivt med att vår vision ska synas o genomsyra vårt arbete i verksamheten.

Vi satsar på att utveckla utomhusmiljön på våra förskolor för att skapa en mer lärande miljö och lustfylld utevistelse.

Förskolor Sturefors - Det självklara valet!

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Stureforsvägen 1
  • Postadress: Förskolan Stureforsvägen 1
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013 20 55 19
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

83,9
Lärande och utveckling

82,2
Trygghet och trivsel

86,7