Förskolan Trombongatan 6

Fakta

Förskolan Trombongatan 6
  • Område/stadsdel:  Ullstämma
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 61
  • Avdelningar: Torget, Pandan 2, Pandan 1, Björnen, Nallen

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

82,5
Lärande och utveckling

85,0
Trygghet och trivsel

78,4