Förskolan Trombongatan 6

Fakta

Område/stadsdel:  Ullstämma
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 61
Avdelningar: Torget, Pandan 2, Pandan 1, Björnen, Nallen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Trombongatan 6
Postadress: Förskolan Trombongatan 6
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 77 73
E-post: forskolablastadfredriksberg@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fsktrombongatan6
Förskolechef: Marie-Louise Persson
Telefon:
013-20 53 91

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

82,5
Lärande och utveckling

85,0
Trygghet och trivsel

78,4