Förskolan Lilla Academia Abisko

Fakta

Förskolan Lilla Academia Abisko
  • Område/stadsdel:  Vasastaden
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 46
  • Avdelningar: Små, Stora

Beskrivning

Välkommen till Barnens lilla Academia. På vår Reggio Emilia inspirerad förskola möter barnet engagerade och reflekterande pedagoger som följer med barnet på dennes utforskande och upptäckande resor.

Barnet får möjlighet att upptäcka nya saker genom ett utforskande arbetssätt. Barnet får många utmaningar och stöttas till ett utvecklande på egen hand, men även tillsammans med andra barn och med förskolans pedagoger. Här jobbar vi med pedagogisk dokumentation och projektarbete för att kunna utvärdera barnets kunskaper och utvecklingsområden.
Med läroplan, erfarenhet och omtanke erbjuder vi den bästa omsorgen för ditt barn.

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar