Förskolan Pärlan (ÖVA)

Fakta

Inriktning:  Montessoripedagogik
Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
Utförare:  Fristående
Antal barn: 42
Avdelningar: Tornet, Kuben

Beskrivning

Pärlan ligger vid natursköna Vallaskogen i Linköping. Här leker, lär och trivs barn i åldrarna 1-6 år.

Vi arbetar efter montessoripedagogikens filosofi och tar tillvara på alla barns nyfikenhet, upptäckarglädje och ivrighet att pröva på och lära nya saker.
Stimulerande miljö, utvecklande pedagogik och engagemang från både personal och föräldrar är kännetecknade för vår verksamhet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Vickergatan 14
Postadress: Vickergatan 14
582 46 LINKÖPING
Telefon: 013-13 67 33
E-post: anita@parlanlinkoping.se
Webbplats: http://www.montessoriforskolanparlan.se/
Förskolechef: Anita Sehlström
Telefon:
073-024 03 20

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

90,0
Lärande och utveckling

89,3
Trygghet och trivsel

91,1