Förskolan Ängeln

Fakta

Förskolan Ängeln
  • Område/stadsdel:  Östra Valla / T1
  • Utförare:  Fristående
  • Antal barn: 22
  • Avdelningar: Vingen, Fjädern

Beskrivning

Hej och välkommen till förskolan Ängeln. En förskola som drivs av Svenska kyrkan.

Här hittar du 20 barn som tas om hand av 5 pedagoger som möter barnen med stor kompetens och mycket omtanke. Barngruppen är uppdelad i två grupper. De yngsta går på Fjädern och de äldsta på Vingen

Förskolans arbetssätt är projektorienterat och som ett led i att stärka barnens självkänsla och lärande dokumenteras verksamheten kontinuerligt.

För mer och utförlig information välkommen in på vår hemsida.
https://www.svenskakyrkan.se/linkoping/angeln

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2016
Helhetsomdöme

92,0
Lärande och utveckling

91,0
Trygghet och trivsel

93,6