Förskolan Melskogsvägen 32

Fakta

Område/stadsdel:  Brokind
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 26
Avdelningar: Rönnen, Eken

Beskrivning

Välkomna till Förskolan Melskogsvägen 32 som kommer att starta upp sin verksamhet under januari/februari 2017.
Vid frågor kontakta förskolechef Catharina Bladh tel. 013-205599

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Melskogsvägen 32
Postadress: Förskolan Melskogsvägen 32
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 58 36
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskmelskogsvagen32
Förskolechef: Agneta Johansson
Telefon:
013-26 27 39

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

91,3
Lärande och utveckling

91,7
Trygghet och trivsel

90,7