Dygnetruntomsorg Mårdtorpsgatan 63

Fakta

Inriktning:  Omsorg på obekväm tid
Område/stadsdel:  Ryd
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 45
Avdelningar: Solhaga dygnet-runt

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Mårdtorpsgatan 63
Postadress: Dygnetruntomsorg Mårdtorpsgatan 63
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 63
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskmardtorpsgatan63
Förskolechef: Ulla Karlsson
Telefon:
013-20 68 78