Dygnetruntomsorg Mårdtorpsgatan 63

Fakta

Dygnetruntomsorg Mårdtorpsgatan 63
 • Inriktning:  Omsorg på obekväm tid
 • Område/stadsdel:  Ryd
 • Utförare:  Kommunal
 • Antal barn: 42
 • Avdelningar: Solhaga dygnet-runt

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
 • Besöksadress: Mårdtorpsgatan 63
 • Postadress: Dygnetruntomsorg Mårdtorpsgatan 63
  581 81 LINKÖPING
 • Telefon: 013-20 60 00
 • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar