Förskolan Bigarråvägen 3

Fakta

Förskolan Bigarråvägen 3
  • Område/stadsdel:  Sturefors
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 113
  • Avdelningar: Grupp Junibacken, Grupp Norrgården, Grupp Mellangården, Grupp Sörgården, Grupp Bullerbyn, Grupp Saltkråkan

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Bigarråvägen 3
  • Postadress: Förskolan Bigarråvägen 3
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 60 00
  • E-post: sodraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar