Förskolan Bigarråvägen 3

Fakta

Område/stadsdel:  Sturefors
Utförare:  Kommunal
Antal barn: 137
Avdelningar: Grupp Junibacken, Grupp Norrgården, Grupp Mellangården, Grupp Sörgården, Grupp Bullerbyn, Grupp Saltkråkan, Grupp Körsbärsdalen

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Bigarråvägen 3
Postadress: Förskolan Bigarråvägen 3
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 60 00
E-post: sodraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fskbigarravagen3
Förskolechef: Marie Sturehed
Telefon:
013-20 55 02

Kvalitetsundersökningar

Förskola 2-5åringar 2017
Helhetsomdöme

82,0
Lärande och utveckling

80,5
Trygghet och trivsel

84,3