Förskolan Mimergatan 13

Fakta

Förskolan Mimergatan 13
  • Område/stadsdel:  Vikingstad
  • Utförare:  Kommunal
  • Antal barn: 45
  • Avdelningar: Dadda, Bobbo, Doddo

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se

Kvalitetsundersökningar