Öppen förskola - Valla

Fakta


Beskrivning

Begränsat öppethållande för öppna förskolan fr.o.m. 8 april i alternativa lokaler.

På grund av förseningar av nybyggnationer av förskolelokaler riskerar Linköpings kommun att inte kunna erbjuda förskoleplats utifrån lagstiftningens krav (senast efter 4 månader). Därför har barn- och ungdomsnämnden fattat beslut om att under del av våren 2014 nyttja öppna förskolans lokaler på Westmansgatan 25 som tillfällig förskola. Detta för att så långt som möjligt hjälpa de familjer som behöver barnomsorg. Det innebär vissa begränsningar i utbudet, samt annan lokal Westmansgatan 25, ingång vårdcentral, en trappa upp. Verksamheten kommer också att bedrivas utomhus.
Se dagar och tider enligt schema under länken Gå till hemsida till höger.


Öppna förskolan Valla är en träffpunkt på Familjecentralen Valla, för föräldrar och barn i åldern 0-5 år.Övergripande mål: Att erbjuda en pedagogiskt stimulerande miljö med möjlighet till både aktivitet och avkoppling.

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Westmansgatan 25b
Postadress: Westmansgatan 25b
581 81 LINKÖPING
Telefon: 013-20 69 54
E-post: vastraskolomradet@linkoping.se
Webbplats: http://www.linkoping.se/fcvalla
Förskolechef: Gabriella Kindstrand
Telefon:
013-26 34 51