Öppen fritidsverksamhet Tannefors

Fakta

Öppen fritidsverksamhet Tannefors
  • Område/stadsdel:  Tannefors
  • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 78
  • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tannefors
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 79 40
  • E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar