Öppen fritidsverksamhet Tornhagen

Fakta

Öppen fritidsverksamhet Tornhagen
  • Område/stadsdel:  Gottfridsberg
  • Utförare:  Kommunal

Beskrivning

Kontaktuppgifter

kartan.linkoping.se
  • Besöksadress: Stenbrötsgatan 5
  • Postadress: Öppen fritidsverksamhet Tornhagen
    581 81 LINKÖPING
  • Telefon: 013-20 84 56
  • E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Kvalitetsundersökningar